Noodoproepsysteem

Wanneer je als bejaarde of invalide in je vertrouwde omgeving blijft wonen, zijn hieraan bepaalde risico's verbonden: als je valt of uitglijdt, is het soms moeilijk om iemand te verwittigen.

Een noodoproepsysteem kan dit probleem verhelpen. Je draagt een zender die verbonden is met het noodoproepsysteem en wanneer je op de knop van de zender drukt kom je in contact met een 24/7 bemande noodcentrale. Zij kunnen familie, buren, vrienden, hulpdiensten, ... verwittigen.

Bedrag

Afhankelijk van je statuut bij de mutualiteit betaal je € 12,39/maand of € 24,79/maand.