Noodoproepsysteem

Wanneer je als bejaarde of invalide in je vertrouwde omgeving blijft wonen, zijn hieraan bepaalde risico's verbonden: als je valt of uitglijdt, is het soms moeilijk om iemand te verwittigen.

Een noodoproepsysteem kan dit probleem verhelpen. Je draagt een zender die verbonden is met het noodoproepsysteem en wanneer je op de knop van de zender drukt kom je in contact met een 24/7 bemande noodcentrale. Zij kunnen familie, buren, vrienden, hulpdiensten, ... verwittigen.

Procedure

Je dient een aanvraag in bij de dienst zorg in het Sociaal Huis.
Deze documenten hebben we nodig:

  • medisch attest van je huisarts
  • vignet van de mutualiteit
  • identiteitskaart
  • lijst met contactpersonen (tel. + adres) die de centrale in noodsituaties kan bereiken

Bedrag

Afhankelijk van je statuut bij de mutualiteit betaal je € 12,39/maand of € 24,79/maand. Eén keer per maand krijg je een factuur die je per overschrijving of via domiciliëring betaalt.