Noodplannen

Volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 dienen verschillende nood- en interventieplannen opgemaakt te worden.

Het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) regelt het multidisciplinaire optreden tijdens een noodsituatie. Dit plan wordt aangevuld met bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP), die voor specifieke risico's worden opgesteld.

Daarnaast zijn er nog de monodisciplinaire nood- en interventieplannen, die per discipline worden opgemaakt.

Bedrijven, scholen, grote inrichtingen, rusthuizen, enz. dienen over een intern noodplan met een alarmeringssysteem en een evacuatieplan te beschikken.