Oprichting mobiliteitsraad

Gepubliceerd op dinsdag 2 april 2019 11.26 u.
Ben jij kandidaat?

Schepen voor mobiliteit Gunter Desmet:
“Via deze mobiliteitsraad willen we nog bijkomende deskundigheid in het mobiliteitsbeleid inbrengen en dankzij de participatie zorgen voor een groter draagvlak.”

De mobiliteitsraad zal een adviserende en ondersteunende rol opnemen binnen de ontwikkeling van duurzame mobiliteit in onze gemeente. Deze raad kan onder meer bij wegenis- en infrastructuurwerken, omgevingsprojecten e.d. en al in de voorontwerpfase adviezen verstrekken over dossiers met invloed op mobiliteit met als uitgangspunt volgende basisdoelstellingen: bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en duurzaamheid.

De mobiliteitsraad zal bestaan uit 5 deskundigen (1 voorzitter, 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers) en 9 leden van maatschappelijke geledingen, telkens 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger:

  • Ternatse afdeling van de fietsersbond
  • Ternats gordelcomité,
  • vereniging van wandelaars
  • vereniging van werknemers
  • vereniging van handelaars of gemeentelijke adviesraad lokale economie
  • vertegenwoordiging van socio-culturele verenigingen of scholen uit elk van de 4 kernen (Wambeek, Lombeek-centrum, Sint-Jozefsparochie en Ternat).

De verschillende fracties in de gemeenteraad mogen een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger afvaardigen om de toelichtingen bij te wonen en deel te nemen aan de besprekingen.

De gemeente lanceert hiervoor een oproep.
Wie interesse heeft en voldoet aan de voorwaarden kan dit alvast laten weten via mobiliteit@ternat.be of via een schrijven gericht aan de dienst mobiliteit en duurzaamheid, Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat.

Kandidaten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Geen politiek mandaat uitoefenen (m.u.v. de waarnemers van de politieke fracties)
  • Geen personeelslid zijn van de gemeente Ternat of de lokale politiezone TARL
  • Woonachtig zijn in de gemeente of een grote betrokkenheid kunnen aantonen met de gemeente.

Je kandidatuur indienen kan tot en met zondag 28 april 2019.

Contacteer de dienst mobiliteit voor meer info.