Oproep Qvax-reservelijst

Gepubliceerd op dinsdag 8 juni 2021 13.12 u.
Registreer je vandaag!

De brede burgerbevolking heeft nog altijd de kans zich te laten registreren om vervroegd opgeroepen te worden voor de zogenaamde rest-vaccins. De QVax-lijst wordt gecombineerd gebruikt met de reeds bestaande lokale reservelijst om telkens mensen van de juiste leeftijdsgroep in de categorie die op dat moment aan de beurt is te kunnen blijven bereiken en zó de openstaande reservatieslots zo optimaal mogelijk in te vullen. 

Burgers die zich reeds op de reservelijst van de vaccinatiecentra VC Gooik of VC Dilbeek/Ternat geregistreerd hebben hoeven zich niet opnieuw te registreren.
De leeftijd is en blijft dus het enige criterium om vervroegd opgeroepen te worden, ongeacht op welke van beide lijsten je staat of waar je woont.

PRAKTISCH

Burgers kunnen zich registeren op QVax.
Om je te registreren heb je bij de hand: je identiteitskaart, emailadres en mobiel telefoonnummer. Het mailadres en het mobiel telefoonnummer mag ook van een persoon zijn die je helpt bij de inschrijving.

PROCEDURE

De procedure om zich te registreren via QVax is via deze link raadpleegbaar.
Eens geregistreerd hoef je als ingeschrevene niet te bellen, het vaccinatiecentrum neemt contact op met je op als er een plaats vrijkomt.

Intekenen op de reservelijst is geen garantie dat je opgeroepen wordt. De registratie vervangt dus in geen enkel geval de uitnodiging die verstuurd wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.