Opvang van kat en hond tegen betaling

Iedereen die geregeld honden of katten, toevertrouwd door hun eigenaar, onderdak en de nodige zorgen geeft, gedurende beperkte tijd en tegen vergoeding moet hiervoor erkend zijn als pensionhouder door de dienst Dierenwelzijn, ongeacht het aantal dieren dat men opvangt. Opvang zonder overnachting is ook een pensionactiviteit en dus erkenningsplichtig. Lees hier meer info en doe je aanvraag.

Raadpleeg hier de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (14/08/1986).

Raadpleeg hier het Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (27/04/2007).

Raadpleeg hier het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (15/02/2019).

Consulteer hier de lijst met alle Vlaamse adressen waar tegen betaling de dienst opvang van hond of kat wettelijk mag uitgevoerd worden (de postcodes staan in opbouwende volgorde).