Parkeerkaart

Woont u in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone?

Dan kunt u een parkeerkaart aanvragen.

Voorwaarden

Om een parkeerkaart te krijgen, moeten u (als aanvrager) én uw wagen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als aanvrager moet u:

  • in de gemeente, in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone wonen
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente op het adres waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt
  • het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor u de parkeerkaart aanvraagt.

De wagen waarvoor u de kaart aanvraagt:

  • is ingeschreven op uw naam.

Rijdt u met een leasingwagen of een bedrijfswagen? Dan moet u bewijzen dat u de wagen permanent ter beschikking hebt.

Procedure

U vraagt de parkeerkaart aan bij OPC te Asse.

Adres:
Gemeenteplein 1
1730 Asse 

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

handicap.belgium.be/nl/