Parkeerkaart

Woon je in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone?
Dan kan je een parkeerkaart aanvragen.

Voorwaarden

Om een parkeerkaart te krijgen, dien je zelf (als aanvrager) én je wagen aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Als aanvrager moet je:

  • in de gemeente, in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone wonen
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, op het adres waarvoor je de bewonerskaart aanvraagt
  • het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor je de parkeerkaart aanvraagt.

De wagen waarvoor je de kaart aanvraagt:

  • is ingeschreven op jouw naam.

Rijd je met een leasingwagen of een bedrijfswagen?
Dan moet je bewijzen dat je de wagen permanent ter beschikking hebt.

Procedure

Vraag je parkeerkaart aan bij OPC te Asse (Gemeenteplein 1 - 1730 Asse).

Hoe een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen?

Parkeerkaarten voor personen met een handicap worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid:

FOD Sociale Zekerheid
Administratief Centrum
Kruidtuinlaan 100, bus 50
1000 Brussel

handicap.belgium.be/nl/