PIN- en PUK-code

Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, vb. via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn.

Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number).
Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart worden de PIN- en PUK-codes naar de burger verstuurd. Deze codes ontvang je thuis in een speciale enveloppe van de Federale Overheid. Ze zijn nodig om gebruik te kunnen maken van verschillende toepassingen op internet of indien er gegevens dienen aangepast te worden. Ken je je PIN-code niet meer of ben je niet meer in het bezit van je document, dan kan je een nieuwe code aanvragen.

De portaalsite my.belgium.be verzamelt alle elektronische overheidsdiensten en maakt ze toegankelijk via één centrale en beveiligde website. Zo krijg je toegang tot de verschillende online overheidsdiensten en tot je persoonlijke dossiers. Daarnaast heb je de pincode ook nodig als je verhuist. Je adres staat immers vermeld op de chip en bij een adreswijziging dient er een aanpassing te gebeuren, zelfs indien je zou verhuizen naar een serviceflat of een rusthuis.

Procedure

Je kan een nieuwe PIN- en PUK-code kosteloos aanvragen via de dienst burgerzaken of online via de website van Binnenlandse Zaken.
De nieuwe codes worden binnen de drie weken na je aanvraag verstuurd naar de dienst burgerzaken. Na een bericht van deze dienst kan je je nieuwe PIN- en PUK-code afhalen aan het loket.