Plaatsen container op openbare weg

De vergunning voor het plaatsen van een container op de openbare weg dient minstens 5 werkdagen vóór de geplande werkzaamheden aangevraagd te worden. Afhankelijk van het resultaat (na onderzoek door diverse diensten) krijg je een vergunning of wordt de vergunning geweigerd. Het aanvraagformulier vind je in bijlage.

Om de veiligheid te garanderen wordt aan de containerfirma gevraagd om voldoende signalisatie mee te leveren. Zo moet de container aan de voor- en achterzijde voorzien zij van:

> wit-rood reflecterende strepen over de hele breedte
> een verkeersbord D1 (witte pijl op blauwe achtergrond) aan de kant waar het verkeer toegelaten is
> een oranje-geel knipperlicht, geplaatst boven het verkeersbord D1, boven op de containerwand (niet op de zijkant)
> gegevens (op zijkant) van degene die verantwoordelijk is voor de signalisatie.