Processiestraat

Gepubliceerd op vrijdag 10 januari 2020 10.11 u.
Wijziging verkeerssituatie.

Na meldingen van buurtbewoners werd de verkeerssituatie in de Processiestraat aangepast. Er werden verkeersremmers geplaatst en de zone 30 rond vrije basisschool De Droomgaard werd uitgebreid.

Vorig jaar kreeg het gemeentebestuur van verschillende buurtbewoners uit de Processiestraat te horen dat ze de verkeerssituatie in hun omgeving onveilig vonden. Er kwamen vooral meldingen binnen van overdreven snelheid en sluipverkeer. Na onderzoek door de mobiliteitsdienst bleek dat er effectief te snel gereden werd. Daarom werd besloten om verkeersremmers te plaatsen. De verkeersremmers werden zodanig geplaatst dat fietsers ongehinderd kunnen doorrijden. 

Verder werd ook de zone 30 rond vrije basisschool De Droomgaard in de Meersstraat uitgebreid tot aan de kruispunten met de Schoolstraat en de Asbaan. Wanneer de lente aanbreekt wordt nog een zebrapad aangelegd ter hoogte van de Lippensputweg. 

De nieuwe verkeerssituatie is een proefopstelling. De Processiestraat zal in 2023 namelijk heraangelegd worden. Momenteel is watermaatschappij Farys aan de slag met de voorbereiding van de rioleringswerken, nadien maakt de mobiliteitsdienst werk van een definitief plan voor een veilige straat.