Inzetten professionele en vrijwillige bewakingsagenten

Inzetten van professionele bewakingsagenten en vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten

Professionele bewakingsagenten
Professionele bewakingsondernemingen zijn onderworpen aan strikte vergunningsvoorwaarden. De lijst van vergunde bewakingsondernemingen is raadpleegbaar op www.vigilis.be of www.besafe.be. Professionele bewakingsagenten werden gescreend door de FOD Binnenlandse Zaken en hebben een opleiding gevolgd.
Een professionele bewakingsagent draagt een uniform van de onderneming en moet een identificatiekaart zichtbaar dragen. Let op: niet alle professionele bewakingsagenten hebben een erkenning om te werken op fuiven.

Vrijwillige bewakingsagenten
Wanneer verenigingen een fuif of event organiseren, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden vrijwilligers inzetten voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten. Dit kan al dan niet gecombineerd zijn met de inzet van een professionele bewakingsfirma. De vereniging die vrijwilligers wil inzetten voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten moeten daarbij rekening houden met de voorwaarden en bepalingen van de wetgeving private en bijzondere veiligheid.

Lees meer/doe je aanvraag via de documenten in bijlage.