Reorganisatie bedrijf Convex

Gepubliceerd op dinsdag 5 oktober 2021 8.24 u.
Onderzoek tot milieueffectrapport
Het Team Mer heeft een beslissing genomen over de plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot planologisch attest van reorganisatie van de gebouwen van het bedrijf Convex - Overnelleweg, Ternat.

Er werd aangetoond dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Lees meer in de beslissing en de screeningsnota die gepubliceerd worden op de website van Omgeving Vlaanderen onder het nummer SCRPL21017.