Riviercontract Bellebeek

Gepubliceerd op dinsdag 7 juni 2022 10.08 u.
Hoe het overstromingsrisico in Ternat beperken?

Het stroomgebied van de Bellebeek is van oudsher gevoelig voor overstromingen en daardoor kwetsbaar. De waterbeheerders namen de voorbije jaren heel wat maatregelen. Zo werden wachtbekkens en dijken gebouwd om de bewoonde kernen beter te beschermen. Iedereen dacht dat we daarmee de veiligheid konden verzekeren. Tot de klimaatverandering de spelregels herschreef, met periodes van langdurige droogte en extreme neerslag als gevolg.

De voorbije jaren werden we geconfronteerd met meerdere droogteperiodes. De intensere buien doen bovendien de eroderende kracht van de neerslag toenemen. In erosiegevoelige regio’s zoals het stroomgebied van de Bellebeek vraagt dat extra aandacht. Modderstromen en aanslibbing van de waterlopen willen we maximaal voorkomen. Belangrijk is ook dat we streven naar een herstel van de ecologische kwaliteit van de waterlopen. Zowel een verdere verbetering van de waterkwaliteit als een natuurlijkere inrichting van de waterlopen is hierbij cruciaal.

Zo’n tien jaar geleden begon het besef te groeien dat de dijken nooit hoog genoeg zullen zijn. Om de vallei van het stroomgebied van de Bellebeek efficiënt te beschermen tegen overstromingsschade, moet iedereen in de streek een steentje bijdragen: waterbeheerders, lokale besturen, inwoners...

Hoe kunnen we het overstromingsrisico in Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat verder beperken? Hoe verbeteren we de waterkwaliteit en de ecologie? Hoe pakken we de erosie aan? Over al deze vragen konden de inwoners en de lokale partners twee jaar lang meedenken.

Het resultaat vind je in het riviercontract in bijage.

INFO |
Vlaamse Milieumaatschappij
02 214 21 30 - info@vmm.be