Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18/5/1999) bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijziging door een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) vervangen wordt door een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Deze uitvoeringsplannen vertrekken steeds vanuit het ruimtelijk structuurplan. 

- Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘De Meuter’ Ternat: M.B. 20/7/2010

Meer info

PRUP specifiek economisch knooppunt - goedgekeurd op 15.01.2013
PRUP Concentraties grootschalige kleinhandel - goedgekeurd op 01.02.2013
RUP Naudts & Delcourt - goedgekeurd op 16.01.2014
RUP Verdoodt & Isocom - goedgekeurd op 17.11.2015
RUP Assesteenweg - goedgekeurd op 17.11.2015 
RUP Lombeekweg - goedgekeurd op 17.12.2015
RUP Zonevreemde recreatie - goedgekeurd op 23.02.2016
RUP Scouts De Geuzen Ternat - goedgekeurd op 23.02.2016