Ruimtelijke uitvoeringsplannen

WAT IS EEN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP)?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Een gewestelijke RUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Telkens wanneer het wenselijk of nodig is om de bestaande plannen aan te passen (Het gewestplan, een BPA,...), wordt een RUP opgemaakt. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP)

GRUP Spoorlijn 50A tussen Brussel en Ternat. Dit GRUP werd opgemaakt in het kader van de geplande werken op het grondgebied van Dilbeek en Ternat voor de uitbouw van het Gewestelijk ExpressNet (GEN). Dit gedeelte van de spoorlijn zal deel uitmaken van de tak die Brussel over Denderleeuw met Aalst verbindt.

Voor het GEN-project zal dit gedeelte van de spoorlijn tussen Brussel-zuid en Denderleeuw van 2 naar 4 sporen worden uitgebreid. De 2 extra sporen worden aan de buitenzijden van de bestaande infrastructuur voorzien. De werken omvatten eveneens de herbouw van een aantal kunstwerken, het schrappen van bestaande bruggen, de aanleg van zijdelings wegen en het plaatsen van het geluidswerende constructies.

Meer info

PRUP specifiek economisch knooppunt - goedgekeurd op 15.01.2013
PRUP Concentraties grootschalige kleinhandel - goedgekeurd op 01.02.2013
RUP Naudts & Delcourt - goedgekeurd op 16.01.2014
RUP Verdoodt & Isocom - goedgekeurd op 17.11.2015
RUP Assesteenweg - goedgekeurd op 17.11.2015 
RUP Lombeekweg - goedgekeurd op 17.12.2015
RUP Zonevreemde recreatie - goedgekeurd op 23.02.2016
RUP Scouts De Geuzen Ternat - goedgekeurd op 23.02.2016