RUP bebouwde ruimte Ternat

Gepubliceerd op donderdag 8 oktober 2020 7.30 u.
Oproep kandidaten klankbordgroep

Het lokaal bestuur Ternat wil een duidelijke toekomst ontwikkelen voor alle woongebieden op het grondgebied. Daarom werd de eerste stap gezet in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bebouwde ruimte. Inwoners worden opgeroepen om hun toekomstvisie te delen in een klankbordgroep.

Op 23/09/2020 werd een infoavond georganiseerd waarbij het project werd toegelicht. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor deelname aan de KLANKBORDGROEP die mee vorm zal geven aan de voorstudie.
Momenteel zoeken we nog steeds kandidaten, vooral vrouwen en jongeren tussen 16 en 25 jaar.
Stuur jullie kandidatuur met voorstelling en motivatie vóór 13/10/2020 naar omgeving@ternat.be.

De aanstelling zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 15/10/2020.

PROFIEL KLANKBORDGROEP
- denken in algemeen belang
- deskundigheid: terreinkennis, opleiding, beroep, achtergrond, algemeen of bepaalde doelgroep
- engagement

In bijlage vind je de presentatie die voorgesteld werd op het infomoment van 23/09/2020 en het rapport van de BouwmeesterScan.