RUP Open Ruimte

Gepubliceerd op woensdag 10 februari 2021 19.34 u.
Verslag online participatiemoment van 19/01/2021

Op 19 januari 2021 organiseerde het lokaal bestuur een participatiemoment omtrent het RUP Open Ruimte.

Met dit RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) wil de gemeente een hedendaagse visie omtrent het gebruik en het functioneren van de open ruimte voor de gehele gemeente realiseren. Geen enkele gebruiker van de open ruimte wordt hierbij vergeten.

Zowel het blijvend kunnen uitoefenen en versterken van agrarische activiteiten, het beschermen van natuur, mogelijkheden tot recreatie, als doelstellingen omtrent een duurzaam waterbeheer en de inzet van de open ruimte binnen klimaatdoelstellingen behoren tot de speerpunten van dit RUP.

Het RUP zal juridische bestemmingsaanduidingen vastleggen die een evenwichtig gebruik van de open ruimte voor de toekomst garanderen voor iedere gebruiker. In de aanvangsfase van het RUP-proces wordt als plancontour de ganse open ruimte van Ternat beschouwd.

De periode van openbaarmaking loopt nog tot 11/02/2021.

Raadpleeg de presentatie, startnota, procesnota en verslag van het participatiemoment in bijlage.
Je kan ze eveneens inkijken op het gemeentehuis / dienst omgeving - Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat (enkel na afspraak, gelet op de Corona-maatregelen).

Reacties op de start- en procesnota kunnen tijdens de periode van openbaarmaking worden overgemaakt via stedenbouw@ternat.be of kunnen afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis.