RUP Open Ruimte

Gepubliceerd op maandag 7 februari 2022 0 u.
Bekendmaking

Met dit RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) wil de gemeente een hedendaagse visie omtrent het gebruik en het functioneren van de open ruimte voor de gehele gemeente realiseren. Geen enkele gebruiker van de open ruimte wordt hierbij vergeten.

Zowel het blijvend kunnen uitoefenen en versterken van agrarische activiteiten, het beschermen van natuur, mogelijkheden tot recreatie, als doelstellingen omtrent een duurzaam waterbeheer en de inzet van de open ruimte binnen klimaatdoelstellingen behoren tot de speerpunten van dit RUP.

Het RUP zal juridische bestemmingsaanduidingen vastleggen die een evenwichtig gebruik van de open ruimte voor de toekomst garanderen voor iedere gebruiker. In de aanvangsfase van het RUP-proces wordt als plancontour de ganse open ruimte van Ternat beschouwd.

Raadpleeg de scopingsnota.

Je kan ze eveneens inkijken op het gemeentehuis / dienst omgeving - Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat (enkel na afspraak).