SABAM - Billijke vergoeding

Dit is een vergoeding voor de auteur van de muziek.
Dit zijn geen heffingen of belastingen noch “SABAM-kosten”. Het gaat om een uitgesteld loon dat aan de auteur wordt uitgekeerd voor de openbare uitvoering van zijn werk.

De auteurs ontvangen immers geen loon op het ogenblik dat ze werken (d.w.z. op het moment dat ze creëren) maar pas wanneer de vrucht van hun arbeid in het openbaar wordt uitgezonden.

JC Puls betaalt een jaartarief voor achtergrondmuziek, hier moet je als organisator dus niet voor zorgen.
- Voor niet-beschermde muziek moet je niet betalen. Als een band uitsluitend 
eigen nummers speelt en niet aangesloten is bij SABAM dan moet je hier niet voor betalen.
- De organisator staat zelf in voor de aanvraag bij SABAM. Je betaalt in de meeste gevallen een forfait in functie van de ruimte die je gebruikt in de zaal, de gevraagde inkomprijs en de prijs van een consumptie.

Het aangifteformulier kan je bekijken via www.sabam.be
Aandacht! Lees de algemene voorwaarden!

BILLIJKE VERGOEDING

Zoals u wellicht weet is het gebruik van muziek niet gratis. Maar wist u eveneens dat ook de producenten en artiesten moeten vergoed worden voor de inspanning die zij leveren om de opname te realiseren, naast de vergoeding voor de auteurs en componisten die door SABAM geïnd wordt? Dit is de billijke vergoeding. Deze moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. 
De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend: de gebruikers zijn verplicht deze vergoeding te betalen. 
Deze vergoeding is ‘billijk’ omdat zij niet opgelegd is, maar het resultaat is van lange onderhandelingen met de gebruikers.

JC PULS heeft een jaartarief voor de billijke vergoeding. Als organisator hoef je dus geen aanvraag of betaling te doen.