Snelheidsmetingen en flitscontroles

Regelmatig krijgt de dienst mobiliteit en/of de politie meldingen van inwoners met de melding dat er in bepaalde straten te snel gereden wordt.

We hanteren hierbij volgend stappenplan:
- ontvangstbevestiging van de melding
- inplannen van metingen door de dienst mobiliteit
- uitvoeren van de metingen door de dienst mobiliteit
- bespreken van de resultaten op het gemeentelijk veiligheidsoverleg
- indien dit op basis van de resultaten nodig blijkt: uitvoeren van snelheidscontroles door de politie en/of inplannen van infrastructurele maatregelen door de gemeente
- terugkoppeling naar de melder en op de website / infoborden van de gemeente

Volgende gegevens worden gepubliceerd:
- aantal voertuigen die te snel rijden
- de V85, dit is de gemiddelde snelheid van 85% van de bestuurders:
. ligt de V85 onder of dichtbij het geldende snelheidsregime (30 km/u, 50 km/u of 70 km/u), dan gaat het om een beperkt probleem.
. indien de V85 te hoog is, onderzoekt de dienst mobiliteit welke infrastructurele maatregelen mogelijk zijn en worden deze ingepland: vb. plaatsen van wegversmallingen, toekomstige heraanleg van de straat, vaste snelheidscamera’s, trajectcontroles...
Dit vraagt de nodige tijd.

Vaak blijkt uit de metingen dat de meeste bestuurders zich goed aan de maximumsnelheid houden. Dit neemt niet weg dat inwoners soms de indruk hebben dat er vaak te snel gereden wordt. Het volstaat dat er enkele bestuurders veel te snel door de straten rijden, bijvoorbeeld terwijl je ’s avonds rustig in de zetel zit, om het onveiligheidsgevoel te verhogen. Deze beperkte groep verkeerscriminelen aanpakken, is bijzonder moeilijk. De politie kan niet voortdurend in elke straat flitscontroles houden, dus lopen deze overtreders moeilijk tegen de lamp. Indien de dienst mobiliteit bepaalde patronen in deze snelheidsovertredingen kan vaststellen (vb. ’s avonds of ’s nachts), kunnen er gericht flitscontroles ingepland worden.

Wens je een melding te doen van mogelijk overdreven snelheid?
Contacteer ons dan via mobiliteit@ternat.be.

LAATSTE RESULTATEN VAN SNELHEIDSMETINGEN DOOR DIENST MOBILITEIT:

> Molenstraat: zone 30
Periode 16/11/2020 – 25/11/2020 / 59% rijdt te snel (tolerantie van 5km/u) / V85 = 44

> Wijmenierlaan: zone 50
Periode 26/11/2020 – 5/12/2020 / 20% rijdt te snel (tolerantie van 5km/u) / V85 = 55

> Keizerstraat: zone 30
Periode 05/01/2021 – 15/01/2021 / 42% rijdt te snel (tolerantie van 5km/u) / V85 = 41

Te nemen maatregelen: flitscontroles!

LAATSTE RESULTATEN VAN FLITSCONTROLES DOOR POLITIE:

> Keizerstraat: zone 30
- november 2020: 263 verkeersboetes
- december 2020: 134 verkeersboetes

> Statiestraat: zone 30
- december 2020: 222 verkeersboetes

> Fossebaan: zone 50
- november 2020: 176 verkeersboetes