SNELLOKET

HOE AANVRAGEN?
Maak je keuze uit één van onderstaande documenten, druk het af en vul alle gegevens in. Elke aanvraag, aangifte, vergunning... dien je, tenzij anders vermeld op aanvraagformulier, te zenden naar:

- schriftelijk: 
Gemeente Ternat - College van burgemeester en schepenen - Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat
- per mail naar secretarie@ternat.be 

EEN GREEP UIT DE MEEST GEVRAAGDE DOCUMENTEN:

. PLAATSEN VAN EEN CONTAINER OP DE OPENBARE WEG
De vergunning (Bijlage) voor het plaatsen van een container op de openbare weg dient minstens 5 werkdagen vóór de geplande werkzaamheden aangevraagd te worden.

. INNAME OPENBARE WEG (tijdelijke politiemaatregel)
De aanvraag (Bijlage) voor het plaatsen / organiseren van een kraan, stelling, verhuiswagen, bouwmaterialen, signalisatie, nadars, parkeerverbod, buurtfeest, verhuis, afvuren van vreugdeschoten, vuurwerk, kampvuur, collecten op openbare weg,…: geen enkel werk op de openbare weg, hetzij voetpad of rijbaan, mag worden uitgevoerd dan na machtiging door het gemeentebestuur. 
Opgelet! Aanvraag minstens 5 werkdagen vóór de geplande werkzaamheden vragen. 

. ORGANISEREN VAN EEN ACTIVITEIT / EVENEMENT
Download het volledige veiligheidsdossier (Bijlage) voor de organisatie van een evenement, vb. muziekfestival, buurt- of straatfeest, jaarmarkt, kermis… 
Dit dossier moet minstens twee maanden vóór de activiteitingediend te worden. De aanzet tot dit veiligheidsdossier dient verstuurd te worden naar het VeiligheidsTeam (adres: zie document).
Voeg volgende documenten (indien van toepassing) verplicht bij je aanvraag!
> Aanvraag muziekactiviteit (Bijlage)
Aanvraag hulppost Rode Kruis - stuur het naar de dichtstbijzijnde Rode Kruisafdeling (zie ‘Rode Kruis in je buurt’).
SABAM int de verplichte vergoeding voor publiek uitvoeringsrecht bij gebruik van of laten horen of zien van werken van muzikanten, schrijvers, filmmakers... De vergoeding gaat naar de auteur of componist van de tekst of muziek. Doe je aangifte!
Aangifte billijke vergoeding = een compensatie voor uitvoerders en producenten. Lees hier meer. 

De vier onderstaande documenten staan in de bijlage.
> Aanvraag ophangen publiciteit op gemeentelijke frames / borden
> Aanvraag voor het ophangen of plaatsen van bewegwijzering langs de openbare weg 
> Aanvraag voor het verspreiden van flyers op de openbare weg
> Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten

> Aanvraag afvalcontainer - verenigingen kunnen een afvalcontainer reserveren voor afval van eetfestijnen in een lokale feest- of parochiezaal. Zie artikel: afval.

. ONDERSTEUNINGSREGLEMENT dienst vrije tijd & welzijn 
Gemeente Ternat zet in op een bruisend vrijetijdsleven. Benieuwd op welke manier we jouw initiatief of vereniging mee kunnen ondersteunen? Lees artikel van ondersteuningsreglement.

. PUBLICITEIT OP OPENBARE WEG
Uithangborden, reclame, aanplakborden, affiches, berichten, drukwerken,... mogen niet op de openbare weg geplaatst worden zonder schriftelijke toelating. (Bijlage)
De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van het GAS-politiereglement op openbare overlast - artikels 7 en 20. (Bijlage)

Het plaatsen van reclamepanelen voor bedrijven, winkels,... is onderworpen aan een bouwvergunning. Reclame wordt in principe alleen toegestaan op het perceel van het betrokken bedrijf en/of winkel. Contacteer hiervoor de dienst grondgebiedzaken.

. VERGUNNING VOOR EEN PERMANENT of GELEGENHEIDSTERRAS
Druk de vergunningsaanvraag (Bijlage) af voor het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van tafels, stoelen en banken (= terrasvergunning).

. AANGIFTE BELASTING OP DE GLOBALE BEDRIJFSOPPERVLAKTE
Lees belastingen en retributies.

. BELASTING OP HUIS-AAN-HUISVERSPREIDING VAN RECLAMEBLADEN 
Lees belastingen en retributies.

. SUBSIDIE DAK-, DAKVLOER- EN WANDISOLATIE (gemeente)
Lees artikel: Premies / Subsidies / Energie

. VRIJWILLIGERS & VERZEKERING
De wet op vrijwilligerswerk verplicht gemeentebesturen / organisaties / verenigingen een verzekering af te sluiten voor eventuele schade die vrijwilligers veroorzaken.
Lees artikel: Vrijwilligerswerk in Ternat.

. BURENBEMIDDELING & PARTNERGEWELD
Lees artikel.

. GEVONDEN, VERLOREN EN GESTOLEN VOORWERPEN 
Lees artikel.

. STANDPLAATS WEKELIJKSE MARKT / JAARMARKT 
Het college van burgemeester en schepenen levert de vergunningen af voor een standplaats op wekelijkse dinsdag- / donderdagmarkt en jaarmarkt. Zie artikel: Wekelijkse markt/jaarmarkt.

. AANVRAAG OPZOEKINGEN IN HET ARCHIEF
De aanvraag voor o.a. adresgegevens, adressenlijst, stamboomonderzoek,... dien je schriftelijk te vragen. Lees het artikel: Archief.

. WIELERWEDSTRIJD (Bijlage)
De aanvraag vergunning wielerwedstrijd / veldrit dient drie maanden op voorhand per aangetekend schrijven en in drievoudmet plannen van de omloop toegezonden te worden aan het College van burgemeester en schepenen (adresgegevens: zie aanvraagformulier).

. KAPVERGUNNING
Lees meer. (Pagina: Kappen / rooien van bomen)

. SUBSIDIE KLE’S (kleine landschapselementen) 
Lees meer. (Pagina: Premies / subsidies / energie)

. REGLEMENT MEDAILLE VAN VERDIENSTE
Lees het reglement. (Bijlage)
De aanvraag dien je schriftelijk richten t.a.v. de voorzitter Commissie Behoorlijk Bestuur - Gemeentehuisstraat 21 - 1740 Ternat

. AFVUREN VAN VUURWERK / VREUGDESCHOTEN / WENSBALLONNEN
Het afvuren van vreugdeschoten-vuurwerk of oplaten van wensballonnen is NIET toegelaten op het grondgebied van Ternat.

. KERSTBOOM- EN KAMPVUURVERBRANDING
Download de richtlijnen voor kampvuren en kerstboomverbrandingen in de bijlage.

. WEKELIJKSE RUSTDAG / AFWIJKING WEKELIJKSE RUSTDAG / ZONDAGSRUST
Aan de handelszaken, gelegen op het grondgebied van Ternat, wordt toelating verleend hun handelszaak open te houden op volgende data:
- zo 11 maart 
- zo 22 april
- zo 3 juni
- zo 1 en zo 15 juli
- zo 28 oktober