Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas

Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Die wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ genoemd.

Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen.

Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een ‘beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’. Wie beschermde afnemer is, heeft ook nog recht op andere voordelen en premies voor beschermde afnemers.

Lees alles over het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas op de website van de Vlaamse overheid

Sluiten

Vacature: administratief medewerker burgezaken en onthaal