Spaarzaam met water

Gepubliceerd op dinsdag 26 mei 2020 10.01 u.
De extreme droogte blijft aanhouden

Door de aanhoudende droogte moeten we met z’n allen spaarzaam zijn met water. Zo geldt er in Ternat al een captatieverbod in de Steenvoordebeek. Landbouwers mogen er dus geen water meer oppompen. Maar ook jij kan je steentje bijdragen.Wanneer er een captatieverbod geldt, mogen landbouwers en bedrijven geen water onttrekken in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen. Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt ophalen van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Concreet mogen landbouwers voortaan dus geen water meer oppompen uit de Steenvoordebeek. Dat is namelijk een ecologisch kwetsbare waterloop. De Steenvoordebeek mondt uit in de Bellebeek in Sint-Katherina-Lombeek

WAT KAN JIJ DOEN OM WATER TE BESPAREN?

De Droogtecommissie raadt aan om niet-essentiële toepassingen van water te vermijden:

 

- het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;

- het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;

- het vullen of bijvullen van vijvers;

- het bevoorraden van fonteinen;

- het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;

- het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;

- het sproeien van velden en weiden;

- het besproeien van grasvelden, parken en tuinen;

- het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels.

 

De situatie wordt continu door de bevoegde diensten opgevolgd.

Spaarzaam omgaan met alle soorten van water is steeds noodzakelijk.