Verkeerslichten spoorwegbrug

Gepubliceerd op vrijdag 4 oktober 2019 10.58 u.
Heidestraat

De gemeenteraad van Ternat keurde op donderdag 26 september het bestek goed om de voetpaden op de Heidestraat te vernieuwen.

De huidige voetpaden langsheen de Heidestraat zijn in slechte staat. In 2020 komt het gedeelte vanaf het kruispunt Rodestraat-Esdoornstraat-Ploterstraat t.e.m. de onderdoorgang de spoorwegbrug van de lijn 50a aan de beurt. Deze werken worden geraamd op € 449.291,45 excl. btw waarvan € 395.335,85 ten laste van de gemeente.

In 2021 komt dan de rest van de Heidestraat aan de beurt. Ook onze rioolbeheerder Farys betaalt een deeltje. In het meerjarenplan voorzien we jaarlijks budgetten om de voetpaden te herstellen. We kiezen daarbij voor de straten met de slechtste voetpaden en het meeste verkeer.

Tegelijk met deze werken worden de kruispunten die aantakken op de Heidestraat, veiliger gemaakt. De huidige geschilderde parkeervakken worden vervangen door vaste parkeervakken en/of boomvakken. De bijzonder onveilige situatie aan de brug onder de spoorweg wordt eindelijk opgelost. Nu is het voetpad daar slechts 50cm breed, waardoor zowel mensen met een kinderwagen of fietsers op de rijbaan moeten, terwijl de zichtbaarheid daar heel beperkt is. Er komt nu aan weerszijden een gemengd fiets- en voetpad van twee meter breed. Voor de auto’s komt er alternerend verkeer met verkeerslichten. Om de beurt zal elke rijrichting onder de brug kunnen passeren. Op deze manier wordt ook het sluipverkeer naar Lombeek-centrum ontmoedigd.

Het belangrijkste is de grotere verkeersveiligheid.