Strooiplan Ternat

Gepubliceerd op woensdag 13 januari 2021 10.06 u.
Bij sneeuw en ijzel

Bij winterweer zet het gemeentebestuur alle beschikbare middelen in om de belangrijkste gemeentewegen sneeuw- en ijsvrij te maken. Om verkeershinder te voorkomen werd een strooiplan uitgewerkt in verschillende fases.

BIJ SNEEUWVAL
- eerste fase: hoofdbanen (rood) worden vrijgehouden met eerst de sneeuwschop en dan strooien.
- tweede fase: kleine banen (blauw) worden enkel met de sneeuwschop vrijgehouden.

De andere straten (groen) zoals ruilverkavelingbanen, doodlopende straten: noch sneeuwschop, noch strooien.

BIJ IJZEL
- eerste fase: hoofdbanen worden vrijgehouden door te strooien.
- tweede fase: kleine banen worden gestrooid nadat de hoofdbanen zijn vrijgemaakt.

De andere straten zoals ruilverkavelingbanen en doodlopende straten worden niet gestrooid.

Fietspaden worden eveneens sneeuw- en ijzelvrij gehouden door strooidiensten.

Belangrijk!
Iedereen draagt zijn of haar verantwoordelijkheid in geval van winterweer. We moedigen alle inwoners aan om de stoep voor zijn deur of perceel vrij te maken bij sneeuw. Let daarbij wel op dat je het probleem niet naar het fietspad of de rijweg verplaatst. Schep de sneeuw op een hoopje op de rand van het voetpad. Blokkeer met de opgeschepte sneeuw zeker niet de goot of de afvoerputjes. Bij ijzel kan je je stoep ijsvrij maken door zout te strooien. 

Je kan het strooiplan bekijken in bijlage.