Studietoelage

De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Voorwaarden

Om een studietoelage te krijgen voor het academiejaar 2018-2019, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met:

Lees hier meer over de voorwaarden:

https://www.studietoelagen.be/voorwaarden-en-bedragen

Procedure

Als je in aanmerking komt voor een studietoelage, die he aabvraag dab ub tysseb 1 augustus en 1 juni van het schooljaar waarvoor je de toelage wil aanvragen.

Hebt je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Bekijk de verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen.

Bedrag

Bekijk hier de bedragen voor een studietoelage in het hoger onderwijs.

Als je het financieel moeilijk hebt, kan je een voorschot aanvragen op uw studietoelage bij de studentenvoorziening van je universiteit/hogeschool. Je kan eventueel informeren bij het sociaal huis of je in aanmerking komt voor een voorschot op je studietoelage.

Regelgeving

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)