Subsidie fietsenstalling

Via dergelijk project kan de school of vereniging inzetten op veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen, waarmee we de fiets- en verkeersvaardigheid vergroten.

Volgende 2 subsidies kunnen aangevraagd worden:
- aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor het plaatsen van fietsenstallingen.
- aanvraag tot groepsaankoop van fietsenstallingen (max.4) > aanvragen vóór 1 juni 2021.

Interesse?
Lees het subsidiereglement en doe je aanvraag (zie bijlage).