Tabak-, Alcohol- en Drugpreventie (TAD)

Volgens Van Dale betekent 'preventie(f)': ‘bedoeld om erger te voorkomen’.

In de wereld van de preventiewerkers betekent alcohol- en drugpreventie: ‘leren omgaan met het drugfenomeen’
Wat houdt dit in: Alle mensen, organisaties en beleid ondersteunen in het verantwoord omgaan met het drugthema.

Voor wie?

Alle inwoners van de gemeente aangezien iedereen een potentiële gebruiker is. 
Jongeren zijn daarbij een belangrijke doelgroep. 

Doelstellingen

  • Het in kaart brengen van de specifieke knel- en verbeteringspunten in het werkgebied.
  • Ontwikkeling van een visietekst inzake alcohol- en drugpreventie.
  • Ontwikkeling van een lokaal beleid op lange termijn.
  • Netwerkvorming en creëren van overleg met alle betrokken partners (preventie, hulpverlening, politie/justitie, scholen, bevolking, lokale instanties, verenigingen,…).
  • Informatie verstrekken aan en sensibiliseren van de bevolking.
  • Opstarten van een lokaal overleg dat maximale samenwerking tussen alle partners tot stand brengt.
  • Ondersteuning en coaching van de scholen bij de uitbouw van een drugbeleid (DOS).
  • Uitwerken van preventieacties binnen het werkgebied waar deze specifiek nodig blijken en organiseren en coördineren van informatiecampagnes.

Waarvoor kan je bij ons terecht?