Ternat ontvangt subsidie van Vlaamse Regering voor fietspaden Fossebaan

Gepubliceerd op dinsdag 24 januari 2023 14.47 u.

Lokaal bestuur Ternat start in 2024 met werken op de Fossebaan. Tussen de Bosstraat en de Stampmolenstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd door Farys. Met de aanleg van de riolering zal ook de bovenbouw van de straat volledig vernieuwd worden. De Vlaamse Regering kent 357.650,92 euro subsidie toe aan het lokaal bestuur Ternat voor de aanleg van fietspaden op deze straat.

Om aan de Europese normen te voldoen met het regenwater gescheiden worden van het afvalwater waardoor het regenwater hergebruikt kan worden. Samen met de aanleg van de riolering, wordt ook de straat heraangelegd.

  • Het wegdek wordt in geasfalteerd, waardoor er heel wat minder geluidsoverlast is.
  • Er komt een gemengd fiets- en voetpad waar er voldoende plaats is. Tussen de Kleemstraat en de Stampmolenstraat lukt dit niet aangezien de huizen en tuinen hier te dicht bij de straat liggen. Hier komen fietssuggestiestroken en voor de voetgangers komt er aan de noordkant een voetpad.
  • Aangezien verschillende bomen op de Fossebaan te kort bij de straatkant staan, zullen er bij de heraanleg van de straat jammer genoeg bomen verdwijnen. Deze worden op andere locaties binnen de gemeente gecompenseerd.

Op dit moment lopen de grondverwervingen, de eigenlijke werken starten in 2024.

Positief verhaal voor iedereen

De werken aan de Fossebaan zijn voor iedereen een verbetering.

  • Het milieu vaart er, dankzij de gescheiden riolering, wel bij.
  • Voor de bewoners is er minder geluidsoverlast door de aanleg van een nieuw wegdek.
  • Fietsers en voetgangers kunnen zich binnenkort in Overdorp veilig verplaatsen.
  • Alle inwoners van Ternat kunnen genieten van veiliger en vlotter verkeer.

Het project heeft een ruim draagvlak bij de vele inwoners van de straat en de buurt. Op het openbaar onderzoek, dat liep van 24 oktober 2022 t.e.m. 23 november 2022, werd geen bezwaar ingediend.