Ternat helpt Oekraïne

Ternat is solidair met de Oekraïense vluchtelingen, vele Ternattenaren willen de Oekraïense burgers helpen. Heb je een vraag of voorstel? Laat het weten via oekraine@ternat.be of 02 451 45 53.

Onderaan vind je een overzicht met de belangrijkste nieuwsberichten.
Hou deze pagina in de gaten, ze wordt regelmatig geüpdatet!

Informatie Oekraïne

Op www.info-ukraine.be kunnen Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, steden en gemeenten, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie.

Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, hoe voor opvang gezorgd wordt…Ook Belgische inwoners kunnen op de website meer informatie vinden over hoe zij kunnen helpen.

Informatienummer: 02 488 88 88 - elke dag van 9u tot 17u.

Welkom in Vlaanderen

Tijdens de gratis, digitale infosessies “welkom in Vlaanderen” worden mensen in het Oekraïens geïnformeerd over verblijfsstatuut, wonen, inkomen, werk, gezondheid, mobiliteit, onderwijs en samenleven in Vlaanderen.

Agentschap Integratie & Inburgering - meertalige ondersteuning
Op deze website vind je (meertalige) ondersteuning voor organisaties en burgers die Oekraïense vluchtelingen opvangen alsook aan deze vluchtelingen zelf. 

Online tolkendienst

Ruim de helft van de Oekraïnse vluchtelingen is geen tweede taal machtig wat de communicatie met diverse diensten en instanties moeilijk maakt. Er is wereldwijd een zeer groot tekort aan Oekraïnse tolken. Daarom werd een 'Talenplatform' opgezet, het resultaat van een Vlaams vrijwilligersinitiatief om beter om te gaan met de Oekraïnse vluchtelingencrisis. 

De toepassing kan gratis gebruikt worden door (bestuurs)medewerkers, hulporganisaties en burgers die communiceren met vluchtelingen.

Veelgestelde vragen

Op basis van de antwoorden die het Nationaal Crisiscentrum bereikt hebben, beschikken de betrokken overheidsdiensten reeds over een goede eerste inschatting van de beschikbare crisisplaatsen op het grondgebied van elke gemeente.

Indien er nog bijkomende vragen zijn, mag je deze overmaken door een mail te sturen naar noodplanning@vlaamsbrabant.be. Deze vragen worden overgemaakt aan het NCCN zodat ze in een volgende versie van de FAQ kunnen worden opgenomen.

Alle beschikbare informatie zal gecentraliseerd worden op de website info-ukraine.be/nl.

Deel deze pagina