Thuiszorg - poetsdienst

De poetsdienst van het lokaal bestuur Ternat is er voor inwoners die door ziekte, handicap of ouderdom, al dan niet tijdelijk, de (twee-)wekelijkse schoonmaak van hun woning niet meer aankunnen. De poetsdienst is er ter ondersteuning om de gebruikers zo lang mogelijk op een menswaardige manier in hun vertrouwde thuismilieu te laten wonen.

VOORWAARDEN
> inwoner zijn van Ternat op het ogenblik van de aanvraag.
> de aanvrager ondervindt moeilijkheden bij het poetsen van zijn/haar woning.
> de poetsdienst richt zich prioritair tot:
- alleenstaanden of gezinnen waarvan één of beide partners minimum 60 jaar oud is.
- personen met een handicap.
- personen die recht hebben op de Zorgverzekering.
- personen wiens hulpvraag mits voorlegging van een sociaal verslag, opgemaakt door de maatschappelijk werker van het OCMW, wordt goedgekeurd door het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Er wordt prioriteit gegeven aan hulpvragers die het meest hulpbehoevend zijn en aan acute noodsituaties.

PROCEDURE
Je dient een aanvraag in bij de dienst zorg. Tijdens een huisbezoek verricht de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek, om na te gaan of je in aanmerking komt voor de dienstverlening van de poetsdienst. Lees het reglement poetsdienst in bijlage.

BEDRAG
Je betaalt per uur. Het te betalen bedrag hangt af van je inkomen. Het minimumtarief bedraagt € 5. Personen die een tarief van meer dan €9 moeten betalen worden niet aanvaard in onze poetsdienst en worden doorverwezen naar organisaties die werken met dienstencheques.