Trage wegen

Trage wegen is een verzamelnaam voor alle paden voor niet-gemotoriseerd verkeer.
Je hebt ze ongetwijfeld al zelf ontdekt: verhard of onverhard, breed of smal... Een trage weg kan alle vormen aannemen zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden... een netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. Helaas zijn er doorheen de jaren ook trage wegen verdwenen of in onbruik geraakt. Dat is jammer, want fietsen en wandelen op trage wegen is veiliger én plezieriger. Beter voor de rust, het milieu en onze gezondheid. 

Met een werkgroep van een 20-tal vrijwilligers hebben we alle trage wegen in onze gemeente verkend en een inventaris opgemaakt. Ben je een wandelaar of fietser? Of begaan met natuur, erfgoed, veilig verkeer? Dan kan je ook je steentje bijdragen aan ons netwerk trage wegen.
In het ontwikkelingsplan is ook ruimte voorzien voor de mening van de lokale gebruikers, verenigingen en organisaties.

Wil je jouw ei kwijt over het tragewegennetwerk van onze mooie gemeente?
Welke verbindingen zijn er mogelijk tussen de kernen en wijken of naar de lokale winkel, kerk, school of omliggende natuur en open ruimte? Waar zijn er knelpunten of liggen er kansen? Welke ingrepen zijn voor jou een prioriteit?

Via onderstaande kaart kennen we graag jouw opmerkingen en advies. In bijlage vind je een handleiding met stapsgewijze instructies en adviescodes. 

Op onze pagina wandelroutes vind je alvast onze trage wegenwandeling 'Van Neeralfene naar Opalfene'.