Uitbreiding bedrijfsgebouwen Servibox nv

Gepubliceerd op woensdag 29 september 2021 11.18 u.
Onderzoek tot milieueffectrapport

Het Team Mer heeft een beslissing genomen over de plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot planologisch attest van uitbreiding van de gebouwen van Servibox nv / Ternat.

Er werd aangetoond dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Lees meer in de beslissing en de screeningsnota die gepubliceerd worden op de website van Omgeving Vlaanderen onder het nummer SCRPL21009.