Uitbreiding bedrijfsgebouwen Servibox nv

Gepubliceerd op maandag 3 januari 2022 11.18 u.
Bekendmaking openbaar onderzoek

Het Team Mer heeft een beslissing genomen over de plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot planologisch attest van uitbreiding van de gebouwen van Servibox nv / Ternat.

Er werd aangetoond dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Lees meer in de beslissing en de screeningsnota die gepubliceerd worden op de website van Omgeving Vlaanderen onder het nummer SCRPL21009.

Het openbaar onderzoek in het kader van deze aanvraag loopt tot en met 21 januari 2022.
Lees meer in de bekendmaking in bijlage.