Uitbreidingsronde kinderopvang

Criteria 2021

De Vlaamse Regering maakt, via een meerjarenprogramma, iets meer dan 27 miljoen euro vrij voor minstens 2.500 nieuwe plaatsen met inkomenstarief (trap 2A) voor kinderopvang baby’s en peuters. Hiermee wil ze vooral nieuwe plaatsen creëren in die gemeenten waar de nood het hoogst is, waaronder Ternat. Ternat heeft de toezegging voor 6 extra plaatsen.

Deze oproep naar de organisatoren kinderopvang werd begin februari gelanceerd door Agentschap Opgroeien. Uiterlijk op 30 juni 2021 wordt beslist over de ingediende aanvragen. De organisator die zich kandidaat wil stellen moet, naast het indienen van de aanvraag bij Agentschap Opgroeien, ook het lokaal bestuur op de hoogte stellen van zijn aanvraag.

Het lokaal bestuur vindt onderstaande criteria cruciaal in de verdere uitbouw van de kinderopvang op het eigen grondgebied.

Criterium 1: Toegankelijkheid

- de organisator zet in op bereikbaarheid: de organisator is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer. In een straal van 500 meter is een treinstation en/of bushalte te vinden.
- de organisator zet in op flexibiliteit van de opvang:
. er is een uitgewerkte aanpak over hoe met dringende opvangvragen zal worden omgegaan.
. 10% van de opvangplaatsen wordt vrijgehouden voor dringende opvangvragen.

Criterium 2: Betrokkenheid bij en samenwerking met het lokaal bestuur

- samenwerking met het Lokaal Bestuur:
. de organisator neemt deel aan de vergaderingen van het Lokaal Overleg Kinderopvang en neemt actief deel aan minimum één van de werkgroepen van het Lokaal Overleg Kinderopvang.
. de organisator engageert zich om samen te werken met de lokale diensten van de gemeente (vb. Sociale Dienst OCMW, netwerk Huis van het Kind...) en om deel te nemen aan een structureel periodiek overleg over de noden van kwetsbare gezinnen.
. de organisator heeft een visie uitgewerkt en toegelicht waarom hij samenwerking met het lokaal bestuur van Ternat belangrijk acht.

- samenwerking met het Lokaal Loket Kinderopvang:
. de organisator is een actieve actor in de uitbouw van het Lokaal Loket Kinderopvang.
. de organisator heeft een visie uitgewerkt op hoe hij de samenwerking ziet met betrekking tot het lokaal loket.


Hoe het lokaal bestuur op de hoogte brengen?
Vóór 30 maart 2021 stuur je een mail naar welzijn@ternat.be.

INFO |
Pieter Van Waeyenberge
0486 16 17 66 - welzijn@ternat.be