Vaccinatie kinderen 5 tot 12 jaar

Gepubliceerd op donderdag 13 januari 2022 11.31 u.
Geen vaccinaties in scholen

Op basis van adviezen van diverse organen werd gestart met de vaccinaties van 5- tot 12-jarigen. Deze vaccinatie zal gebeuren met een pediatrische vorm van het Pfizer/BioNTech-vaccin, dat wordt toegediend in twee doses met een tussenperiode van 21 dagen. Dit vaccin werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Deze vaccinatie wordt sterk aanbevolen omdat het hen beschermt tegen ernstige ziekte door het COVID-19 virus. Door deze vaccinatie kunnen zij immers zichzelf, kwetsbare personen in hun omgeving en de hele samenleving beter beschermen. De vaccinatie is gratis en vrijwillig en kan enkel met ouderlijke toestemming of toestemming van de wettelijke voogd.

Momenteel circuleren er geruchten dat kinderen in hun school worden gevaccineerd, dit is niet het geval. Er is GEEN enkele vaccinatie gepland in de scholen in de zone Pajottenland voor 5- tot 12-jarigen. Ze worden uitgenodigd voor hun prik in het vaccinatiecentrum.

Kinderen die 15 jaar of jonger zijn dienen steeds een toestemming te hebben van de ouders/voogd. Als ouder geef je die toestemming door fysiek aanwezig te zijn bij de vaccinatie, dus door met je kind naar het vaccinatiecentrum of de vaccinatieplaats te gaan.
Kan je als ouder niet mee naar de vaccinatie, dan zal je een toestemmingsbrief, door jou ondertekend, moeten meegeven aan je kind. De aanwezigheid of ondertekende toestemmingsbrief van één van de ouders, geldt ook als toestemming van de andere ouder, tenzij die uitdrukkelijk de vaccinatie van het kind geweigerd heeft.

De vaccinatie van je kind uitdrukkelijk weigeren kan je het gemakkelijkste online doen via de uitnodiging die je kind krijgt via de post of e-box. In die uitnodiging staat een link en code om de vaccinatie te weigeren. Kan je als ouder je weigering niet online kenbaar maken, dan moet je fysiek naar het vaccinatiecentrum gaan om je weigering kenbaar te maken. Neem dan een bewijs mee dat je de ouder bent van het kind/de kinderen van wie je de vaccinatie wil weigeren (Kids-ID, attest van gezinssamenstelling).

Tenslotte, kinderen zullen ook niet gevaccineerd worden als ze gewoon niet op de uitnodiging ingaan en dus geen afspraak maken.