Ternat zorgt voor veilige schoolomgeving.

Gepubliceerd op donderdag 22 september 2022 16.42 u.

In het kader van een veilige schoolomgeving past het lokaal bestuur Ternat jaarlijks 2 schoolomgevingen aan. De Kiem Lombeek en De Droomgaerd Dahlialaan zijn reeds afgewerkt en dit schooljaar wordt er samengewerkt met de scholen rond Kruikenburg en de Horizon.

Het lokaal bestuur kan hiervoor rekenen op de ondersteuning en subsidie van de provincie Vlaams Brabant. Met deze subsidies moedigt de provincie duurzame woon-schoolverplaatsingen aan die verplaatsingen met de fiets en te voet stimuleren. Ingrepen om de schoolomgeving of schoolroutes veiliger te maken maar die autoverplaatsingen aanmoedigen of in stand houden (bijv. kiss-and-rides) komen niet in aanmerking voor subsidiëring.