Veiligheid en preventie

De dienst veiligheid & preventie heeft tot doel om het welzijn, de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de gemeente te versterken.

De dienst luistert, informeert en begeleidt je naar gespecialiseerde diensten met wie hij nauw samenwerkt: gemeentelijke dienst, sociale diensten, milieudienst, politie.

De dienst veiligheid & preventie neemt initiatieven die systematisch en doelbewust anticiperen op risicofactoren in functie van het bevorderen of behouden van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de algemene of specifieke doelgroep.

Kortom, bij conflict, ongerustheid of nood aan informatie is de dienst veiligheid & preventie beschikbaar!

WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?