Vergunningsdossiers raadplegen kan voortaan ook via QR-code op ‘gele affiche’

Gepubliceerd op vrijdag 8 maart 2024 14 u.

We zetten verdere stappen richting maximale transparantie in vergunningsdossiers door de introductie van de QR-code op de 'gele affiches'.

Door de QR-code te scannen met je mobiele apparaat ga je rechtstreeks naar het betreffende dossier en kan je dit inkijken.

Dit zorgt ervoor dat je niet langer naar het gemeentehuis moet komen of je computer op te starten om de benodigde informatie te verkrijgen. Uiteraard blijven de dossiers ook ter inzage in het gemeentehuis.

Bovendien worden de ‘gele affiches’ nu volledig digitaal afgedrukt, waardoor we niet alleen transparantie bieden, maar ook duurzaamheid bevorderen.

Inzageloket

Via het Inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be) is het voor iedereen nu mogelijk om omgevingsvergunningsdossiers - tijdens de fasen waarin de dossiers openbaar toegankelijk moeten zijn, zoals tijdens het openbaar onderzoek of de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is - digitaal te raadplegen.

Het Inzageloket vervangt het traditionele publieke loket, waarbij voor het raadplegen van het volledige dossier nog een bezoek aan het gemeentehuis vereist was. Deze digitale aanpak verbetert de inspraakmogelijkheden en zorgt ervoor dat je online en 24/7 toegang hebt tot vergunningsaanvragen in openbaar onderzoek of waarvoor de beroepstermijn loopt, zonder de beperking van openingsuren van het gemeentehuis.

Het Inzageloket biedt niet alleen de mogelijkheid om het volledige dossier digitaal in te zien, maar begeleidt ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure en het dossier. Dit verbetert de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren bij een dossier of bezwaar in te dienen tegen aangekondigde plannen of veranderingen.