Verminderingskaart NMBS voor personen met een visuele handicap

Personen met een visuele handicap hebben bij de NMBS recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer. Met de nationale verminderingskaart kan je gratis met de trein reizen in tweede klas.

VOORWAARDEN
- voor blinden en slechtzienden met een definitieve invaliditeit van tenminste 90% door een oogaandoening, erkend door de Federale Overheidsdienst.
- een begeleider kan de voordelen van de nationale verminderingskaart combineren met de voordelen van de kaart 'kosteloze begeleider'. De geleidehond wordt gratis vervoerd.

PROCEDURE
- doe je aanvraag via het formulier onderaan deze pagina.
- vul het in en stuur het naar:
FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap,
Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 - bus 150, 1000 Brussel
- de verminderingskaart wordt met de post toegestuurd.