Vlaams Gemeenschappelijk LandbouwBeleid 2023-2027

Gepubliceerd op donderdag 13 januari 2022 19.53 u.
Openbaar onderzoek

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023–2027 (Verordening (EU) 2021/2115). Vóór het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023–2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerp Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023–2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM).

Raadpleeg het dossier tot en met 14 maart 2022 op de dienst milieu, maak eerst een afspraak.

Je kan opmerkingen bezorgen:
-
persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 – GLB, Ellipsgebouw, 5de verdieping, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
- via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel);
- via afgifte van je opmerking in het gemeentehuis, tav dienst milieu - Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat.

Lees het ontwerp in bijlage.