Voorschotfactuur aanpassen

Je voorschotfacturen zorgen ervoor dat je energiefacturen gespreid worden.

Je moet je hele jaarverbruik – meestal een fors bedrag – niet in één keer betalen, maar betaalt gedurende het jaar voorschotten. Die zijn een schatting van je verbruik, die meestal gebaseerd is op de meterstanden van het voorgaande jaar of op je verbruikshistoriek van de afgelopen drie jaar. Je betaalt uw voorschot ofwel maandelijks, tweemaandelijks of elke 3 maanden.

Je kan jouw voorschotbedrag laten aanpassen door je leverancier als daar goede redenen voor zijn:

  • je bewoont je woning tijdelijk niet
  • je hebt extra toestellen gekocht waardoor je meer verbruikt
  • je hebt zonnepanelen geplaatst
  • ...

Als je energieleverancier het voorschotbedrag weigert aan te passen, moet hij dit voldoende motiveren.

Als je energieleverancier je jaarafrekening opmaakt, legt hij het totaalbedrag naast het totaal van de al betaalde voorschotfacturen. Als de betaalde voorschotfacturen niet volstaan, moet je bijbetalen. Als de betaalde voorschotfacturen de jaarafrekening overtreffen, krijg je je geld terug van je leverancier.

De voorschotfacturen worden, op basis van de jaarafrekening, idealiter elk jaar opnieuw aangepast. 

Lees meer over energiefacturen op de website van de VREG