Voorstelling en aanbod PWA

PWA Ternat (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) bestaat enerzijds uit de klusjesdienst (met werkzoekenden) en heeft sinds 1 januari 2005 het Dienstenbedrijf Ternat vzw (Zie product) opgericht. Het dienstenbedrijf biedt poetshulp aan en werkt met eigen personeel.

Het PWA geeft de mogelijkheid aan werklozen om bovenop hun stempelgeld iets bij te verdienen door het verrichten van allerlei activiteiten bij privé-personen, lokale overheden, onderwijsinstellingen, verenigingen en land- en tuinbouwers. 

Contactpersoon: Ria Alaert.
Zij is aanwezig in het PWA-kantoor van Ternat op maandag van 9u-12u / in namiddag op afspraak via 02 461 12 27
Ze is eveneens telefonisch bereikbaar op dinsdagvoormiddag en donderdag in het PWA-kantoor te Herne via 02 397 11 62

-WELKE ACTIVITEITEN?
Particulieren kunnen vooral op ons een beroep doen voor hulp bij: tuinonderhoud, klusjes zoals behangen en schilderen, ziekenoppas, kleine timmerwerken... of je kan ons je vraag gewoon voorleggen. Verder kunnen een reeks van occasionele activiteiten of activiteiten die door het normale circuit niet worden verricht, worden aangevraagd.

-WIE WERKT VOOR PWA?
. uitkeringsgerechtigde werkzoekenden jonger dan 45 jaar die 2 jaar werkloos zijn.
. uitkeringsgerechtigde werkzoekenden ouder dan 45 jaar die 6 maanden werkloos zijn.

Buiten het werk bij particulieren werkt het PWA ook samen met de gemeente voor de volgende activiteiten:
. Gemachtigde opzichter: hij/zij speelt een belangrijke rol in de verkeersveiligheid van de kinderen bij het betreden en verlaten van de scholen. De gemachtigde opzichters werken via het PWA in samenwerking met de gemeente en politie.
. Actie zwerfvuil: in samenwerking met de groendienst van de gemeente helpt hij/zij om Ternat netjes te houden.

-VERGOEDING
Het inschrijvingsrecht voor de PWA-gebruiker bedraagt € 7,45 voor 12 maanden.

Voor privé- en rechtspersonen zijn er twee soorten PWA-cheques:
- naamloze cheques niet fiscaal aftrekbaar van € 6,70.
- cheques op naam met fiscaal voordeel van € 7,45.