Vraag jouw mazoutcheque aan

Gepubliceerd op dinsdag 19 juli 2022 12.50 u.
éénmalige verwarmingstoelage

Heb je tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 minimaal één keer stookolie in bulk laten leveren voor de verwarming van jouw woning? Vraag dan vóór 10 januari 2023 de éénmalige verwarmingstoelage van 225 euro aan.

Hoe?

. online (raadpleeg de handleidingen

. via een invulformulier:
- type A voor een individuele woning
type B voor een woning in gemeenschappelijke eigendom

Druk het formulier af en verstuur het ingevulde document aangetekend naar:

FOD Economie, K.M.O. Middenstand en energie
Algemeen Directie Energie – Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 BRUSSEL

Welke documenten heb je nodig?

  • Een kopie van je stookoliefactuur
  • Een betalingsbewijs van deze factuur (bijvoorbeeld bankafschrift)
  • Je rijksregisternummer

Indien je administratieve ondersteuning wenst bij de aanvraag van de cheque kan je je wenden tot het Sociaal Huis - dienst zorg: 02 582 47 85 of zorg@ternat.be.

Meer info | FOD Economie