Vroeginterventie

Gokken, gamen, alcohol- en druggebruik is een realiteit, waar jongeren vroeg of laat mee in aanraking komen. Jongeren zijn extra kwetsbaar voor middelenproblemen. Hun hersenen zijn nog volop in ontwikkeling, ze zijn gevoeliger voor de negatieve gevolgen van middelengebruik en de adolescentie is een woelige periode met grote uitdagingen. Een vroege beginleeftijd van alcohol- of ander druggebruik vormt een risicofactor voor middelenproblemen op volwassen leeftijd. Vroegtijdig ingrijpen is dan ook de boodschap.

Bij vroeginterventie wordt een interventie ontwikkeld om jongeren die riskant middelen gebruiken of verslavingsgedrag vertonen inzicht te geven in hun gebruik en hen te motiveren om hun gedrag te veranderen.
De interventie is kortdurend (3 à 5 sessies) en afgebakend qua inhoud en daardoor meer aanvaardbaar voor de jongere dan een klassieke behandeling.

VOOR WIE?

  • Inwoners van Ternat

PROCEDURE

  • U maakt een afspraak op de dienst Veiligheid & Preventie.
  • Een intake gesprek vindt plaats.
  • Op basis van dit eerste gesprek wordt een kortdurende begeleiding opgestart van maximum 5 sessies.
  • Indien nodig kan een bewijs van aanwezigheid overhandigd worden.

BEDRAG

Gratis