Wedstrijd sensibiliserend informatiebord

Gepubliceerd op maandag 6 september 2021 8.48 u.
voor leerlingen van 4de tem 6de leerjaar

Met het oog op een goede verkeerseducatie wordt een wedstrijd georganiseerd voor de leerlingen vanaf het 4de tem 6de jaar lager onderwijs in Ternat. Elke leerling mag 1 projecttekening indienen.
De inzendingen worden ons per klas bezorgd uiterlijk op vrijdag 12 november 2021 in gesloten omslag. Deze mogen gedeponeerd worden in de brievenbus van het gemeentehuis.

De opdracht bestaat eruit een tekening te maken over de regelgeving rond de inhaalmogelijkheden van fietsers in smalle straten. Binnen bebouwde kom is een zijdelingse afstand van 1m bij inhalen verplicht, indien deze er niet is kan inhalen niet op een wettelijke manier gebeuren.

Uit de tekening moet duidelijk blijken dat in een straat smaller dan 4m45 inhalen van een fiets niet mogelijk is.
Lees meer in het wedstrijdreglement in bijlage.

Uit elke klas zal de beste tekening worden gekozen, deze leerling zal een fietsslot krijgen.
Alle leerlingen van de volledige klas waaruit de tekening die als uiteindelijk verkeersbord zal worden verkozen, zullen een fietsslot krijgen.