Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter

Gepubliceerd op maandag 19 november 2018 9.52 u.
19 tot 24 november

Je afval correct buiten zetten is een kleine moeite. Maar voor de afvalophalers en recyclageparkwachters die je afval elke dag ophalen en sorteren, is het een wereld van verschil. 

Afvalophalers stappen dagelijks een tiental kilometer en heffen meerdere tonnen afval. Ze zijn doorgaans in topvorm, maar hebben ook hun grenzen. ‘Foutief aangeboden afval zorgt voor een extra belasting voor onze afvalophalers en verstoort ook het vlot ophalen ervan aan huis of de doorstroming op het recyclagepark,’ zegt Stephan Verwee, directeur van Intradura. Papier en karton bijvoorbeeld wordt niet altijd samengebonden of in een gesloten kartonnen doos aangeboden, waardoor het kan wegwaaien en zwerfvuil veroorzaken.

Hoe je je afval correct aanbiedt kan lokaal nogal verschillen, op de website www.houhetnet.be vind je alle informatie.

Parkwachters worden regelmatig geconfronteerd met één of andere vorm van verbale agressie. Ook afvalophalers krijgen te maken met onaangepast gedrag van andere weggebruikers.

We roepen jullie dan ook op om de afvalophalers en recyclageparkwachters deze week eens letterlijk te bedanken. Maak een tekening, geef hen een 'mercike' of steek je duim in de lucht!