Werken Egaartbaan - Kleemstraat en Loddershoek

Gepubliceerd op maandag 5 november 2018 10.18 u.
Verminderde bereikbaarheid en afkoppeling grachtinlaat

De rioleringswerken in de Egaartbaan zijn bijna afgerond. De omleidingsroute van de Egaartbaan zal via de Kleemstraat verlopen.

Tijdens de laatste fase zullen ook een aantal grachten worden aangelegd of geoptimaliseerd in de Kleem- en Loddershoekstraat teneinde het regenwater zoveel als mogelijk ter plaatse te laten infiltreren en vertraagd af te voeren naar de Bellebeek. Deze periode loopt tot 01/03/2019.

Lees hier meer info en bekijk de werkzone.

Heb je een onderneming met vestiging in de Lodderhoekstraat?
Dan heb je recht op een hinderpremie, maar enkel wanneer ze ook aan alle andere voorwaarden voldoen (NACE-code, tewerkstellingsklasse...).