Werken Esdoornstraat - Heidestraat

Gepubliceerd op dinsdag 19 mei 2020 11.53 u.
Info bewoners

Op maandag 25/05/2020 starten werkzaamheden aan de voetpaden in de Heidestraat. De gemeente Ternat wil nieuwe voetpaden aanleggen, plaatselijk de riolering herstellen, de beschadigde betonplaten vernieuwen en parkeervakken afbakenen. Bovendien richten we een aantal kruispunten veiliger in en krijgt het deel van de Heidestraat onder de spoorwegbrug veilige voet- en fietspaden. Daarom wordt ter hoogte van de brug alternerend eenrichtingsverkeer voorzien, aan de hand van verkeerslichten.

De voorziene werken vinden plaats in de Esdoornstraat en de Heidestraat en dit tussen het kruispunt Esdoornstraat - Lindenstraat - Rodestraat en de spoorwegbrug in de Heidestraat.

In een latere fase zullen we ook de voetpaden vanaf de spoorwegbrug tot de aansluiting met de Fossebaan - Bosstraat vernieuwen. Dit dossier is momenteel in ontwerpfase. De start van de werken wordt voorzien in het najaar. Informatie hierover volgt later.

Lees meer in de bewonersbrief in bijlage. Ook het grondplan van de werken vind je in bijlage.