Werken N285 en afritten E40

Gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020 12.10 u.
Planning en verkeersregeling

Het Agentschap Wegen en Verkeer (fb) startte in het najaar 2019 met de herinrichting Assesteenweg (N285) en op- en afrittencomplex E40. Deze werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

Volg deze werken op de voet via www.wegenenverkeer.be/ternat.

Persmededeling 12/03/2020:
Vanaf donderdagavond 12 maart (21u) tot vrijdagochtend 13 maart (4u) worden de afrit Ternat komende van Gent en de oprit richting Brussel aan het op- en afrittencomplex Ternat (nr. 20) afgesloten voor verkeer. In het kader van de lopende werken op de Assesteenweg (N285) worden er die nacht bomen gerooid langs het op- en afrittencomplex. Verkeer op de E40 vanuit Gent dat in Ternat moet zijn, wordt omgeleid via het op- en afrittencomplex in Affligem (nr. 19a). Wie richting Brussel wil rijden, kan de oprit richting Gent nemen om aan het op- en afrittencomplex in Affligem te keren. Voor aanvang van de ochtendspits op vrijdagmorgen zullen zowel de oprit- als de afrit opnieuw opengesteld worden voor verkeer.

Oprit richting Brussel en afrit komende van Gent ook afgesloten tijdens paasvakantie
Tijdens de verkeersluwe paasvakantie van 4 tot en met 19 april, worden in het kader van de lopende werken zowel de oprit richting Brussel als de afrit komende van Gent twee weken lang afgesloten voor alle verkeer. Om de periode van afsluiten beperkt te houden tot de paasvakantie, zal de aannemer tijdens de weekdagen langer werken en ook tijdens de weekenden doorwerken. Het verkeer zal in die periode via de op- en afrittencomplexen van Affligem en Aalst worden omgeleid. 


Persmededeming FASE 2 - 26/02/2020:
Vanaf woensdag 26 februari start fase 2 van de werken op de Assesteenweg en wordt er gewerkt op de rijweg richting Asse. De werfzone loopt van net voorbij speelhal Josan tot aan de Essenestraat en is daarmee iets langer dan bij de start van het project Volgens de huidige planning duren de werken aan deze tweede fase tot eind april - begin mei.

Wat betreft de verkeerssituatie en -afwikkeling op de Assesteenweg en voor de omgeving zijn volgende zaken van toepassing tijdens fase 2 van de werken:
- doorgaand verkeer op de Assesteenweg wordt in beide richtingen op het al afgewerkte deel (de rijstrook richting Ternat) op versmalde rijstroken geplaatst om zo langs de werfzone te kunnen rijden.
- de Nattestraat wordt afgesloten.
- het aangelegde fiets- en voetpad in de richting van Ternat kan in beide richtingen door zachte weggebruikers gebruikt worden, maar fietsers zijn wel verplicht om af te stappen omwille van de beperkte breedte van het fietspad (om zo onveilige situaties te vermijden). De fietsomleiding via het fietspad tussen speelhal Josan en garage Heremans, Donkerstraat, Steenbergstraat en Industrielaan uit fase 1 blijft eveneens in voeg.
- het rechts-uit principe komende van de afritten van de E40 blijft ingesteld. De rotonde aan de Industrielaan moet nog steeds gebruikt worden om te keren.
- verkeer op de afrit komende van Gent en op de oprit richting Brussel zal ook over twee versmalde rijstroken verlopen.

Snelheidsbeperking voor (motor)voertuigen
Het snelheidsbord "C43 - beperking tot 30km/h" is van toepassing aan de werken. De politiezone TARL voert snelheidscontroles uit tijdens de duur van de werken voor de veiligheid van elke weggebruiker en de wegenwerkers.

Afritten van de E40
Aan beide afritten in Ternat geeft een verkeersbord de te volgen route aan voor mensen die richting centrum Ternat en Edingen willen rijden. In deze fase van de werken wordt aan de mensen die deze richting uit willen gevraagd om via het rondpunt Morette/The Leaf te willen keren.
Het verkeersbord "C33" verbiedt bestuurders om linksomkeer of om het voertuig te keren tussen de aangebrachte verkeersborden en palen (veelal voor tijdswinst) en dit over de volledige lengte van de wegwerkzaamheden.

Voetgangers en fietsers
Voor voetgangers wordt tijdens de werken een afgescheiden zone voorzien. Deze zone situeert zich tussen de werfzone en de rijstroken voor voertuigen. De voetgangerszone is afgebakend met betonnen blokken. Gelet op de beperkte breedte is deze zone niet toegankelijk voor fietsers. Bijgevolg dienen fietsers af te stappen en zich als voetganger te verplaatsen op de locatie van de werken.
Er geldt namelijk een fietsverbod op de plaats van de werken. De locatie van de werken verandert doorheen de tijd. Het fietsverbod schuift dan mee op. Verkeersborden duiden dit fietsverbod aan. Om de hinder voor fietsers te beperken wordt het fietsverbod voor een zo kort mogelijke afstand ingevoerd.
Alternatieve fietsroutes: Je kan via Google Maps de routes hier bekijken.

Hoe kunnen weggebruikers, ouders, (jeugd)verenigingen en scholen helpen?
> Voorkomen is beter dan genezen: zorg dat kinderen weten wat ze kunnen verwachten en hoe ze moeten rijden:
- verken het traject samen en wijs op de gevaren en risico’s,
- zorg voor een goede uitrusting: fietshelmen zijn cool, fluohesjes zorgen voor een betere zichtbaarheid; extra accessoires die licht geven of reflecteren kunnen kinderen zelf kiezen: fluo boekentas cover, spaakreflectoren, extra verlichting…
>Leg het traject in groep af: een groep is beter zichtbaar dan een individuele fietser, begeleiding van een groep kan via een beurtrol voor ouders/grootouders/leden van de vereniging.

Heb je opmerkingen?
- breng deze over via officiële kanalen, via de meldingsfiche.
- is er signalisatie omgewaaid/omvergereden, meld dit aan de verantwoordelijke voor de signalisatie via 0489 31 88 89.
- voor dringende hulp en bij levensbedreigende situaties, licht de politie in op het nummer 101 of 112.