Werken N285 en afritten E40

Gepubliceerd op zondag 24 mei 2020 12.10 u.
Laatste grote fase

Het Agentschap Wegen en Verkeer (fb) startte in het najaar 2019 met de herinrichting Assesteenweg (N285) en op- en afrittencomplex E40. Deze werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

Volg deze werken op de voet via www.wegenenverkeer.be/ternat.

Persmededeling 21/05/2020:

ER WORDT GEWERKT AAN DE ASSESTEENWEG TUSSEN STATIESTRAAT EN PETER BENOITSTRAAT.


Uitvoering werken afhankelijk van coronamaatregelen
De herstellingswerken worden uitgevoerd op 27 en 28 mei. Toch is het mogelijk dat de planning van de werken kan veranderen. Door de coronamaatregelen is het niet steeds mogelijk om materiaal te verkrijgen bij de centrale. Wanneer de coronamaatregelen nog gelden en de verkeersintensiteiten nog lager zijn dan in normale omstandigheden, vinden de werken overdag plaats. Als de maatregelen opgeheven zijn, worden de werken 's avonds en ‘s nachts uitgevoerd tussen 20 uur en 6 uur.

Omleidingen voor autoverkeer
De Assesteenweg blijft steeds bereikbaar in de rijrichting van Edingen. Zo kan de spoorwegovergang normaal functioneren. Het is mogelijk dat de spoorwegovergang voor korte duur versperd is door de manoeuvres van werfmachines. Het reguliere verkeer moet de overweg steeds vrij laten.
Verkeer in de richting van Asse wordt omgeleid via de Terlindestraat, de Sterrelaan om vervolgens via de Statiestraat opnieuw in te voegen op de N285. Aansluitende straten, dit zijn de Peter Benoitstraat, de Lombeekweg en de Ternatstraat, worden tijdens deze werken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De aansluitende straten worden omgeleid via de Statiestraat en de Neerveldlaan of via Kapelleveld en de Kerkstraat.

Parkeerverbod tijdens werken
Gedurende deze werken geldt er een parkeerverbod. Opritten van bepaalde woningen kunnen tijdelijk onbereikbaar zijn gedurende de uithardingsperiode van 24 uur. Voor bewoners van Assesteenweg 159 tot en met 205 geldt dit op 27 mei (in de richting van Asse). Voor bewoners van Assesteenweg 150 tot en met 200 geldt dit op 28 mei (in de richting van Edingen).

Fase 3 - ter hoogte van kruispunt Assesteenweg met op- en afrit ten noorden van E40
Nadat er de afgelopen weken gewerkt werd aan de op- en afrit ten zuiden van de E40 verplaatsen de werken zich naar het kruispunt ten noorden van de E40, waar de oprit richting Gent en de afrit vanuit Brussel aansluiten op de Assesteenweg. Eerst vinden er rioleringswerken plaats en wordt de zone op de Assesteenweg (N285) tussen de Essenestraat en Café/frituur Transport, in de rijrichting van Ternat, afgewerkt. Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, wordt er vier weken lang gewerkt met tijdelijke verkeerslichten en moet het verkeer op de Assesteenweg beurtelings langs de werfzone rijden. Nadien worden de tijdelijke verkeerslichten weggenomen en werkt de aannemer tot eind juni gefaseerd verder aan het kruispunt.

Ontdek hier fase 3.

Afrit E40 vanuit Brussel afgesloten tot eind juni
De afrit vanuit Brussel wordt vanaf maandag 11 mei, om 2u ‘s nachts, volledig afgesloten. Verkeer op de E40 vanuit Brussel met bestemming Ternat, rijdt verder tot aan het op- en afrittencomplex in Affligem (19a) en maakt een keerbeweging. Om verdere verkeershinder te beperken, besliste Wegen en Verkeer om de oprit richting Gent tijdens deze laatste fase van de werken open te houden. In de huidige planning geldt de verkeerssituatie, waarbij de afrit afgesloten is en de oprit bereikbaar blijft, tot eind juni.

Fietsers en voetgangers over afgewerkt fiets- en voetpad
De voetgangers en fietsers zullen de komende weken gebruik kunnen blijven maken van de voet- en fietspaden aan de kant van de rijrichting Ternat. Fietsers moeten daarbij wel afstappen en met hun fiets aan de hand langs de werfzone stappen, aangezien dit fietspad in principe maar voor een rijrichting voorzien is.
Alternatieve fietsroutes: Bekijk hier de routes (Google Maps).

Hoe kunnen weggebruikers, ouders, (jeugd)verenigingen en scholen helpen?
> Voorkomen is beter dan genezen: zorg dat kinderen weten wat ze kunnen verwachten en hoe ze moeten rijden:
- verken het traject samen en wijs op de gevaren en risico’s,
- zorg voor een goede uitrusting: fietshelmen zijn cool, fluohesjes zorgen voor een betere zichtbaarheid; extra accessoires die licht geven of reflecteren kunnen kinderen zelf kiezen: fluo boekentas cover, spaakreflectoren, extra verlichting…
> Leg het traject in groep af: een groep is beter zichtbaar dan een individuele fietser, begeleiding van een groep kan via een beurtrol voor ouders/grootouders/leden van de vereniging.

Heb je opmerkingen?
- breng deze over via officiële kanalen > meldingsfiche.
- is er signalisatie omgewaaid/omvergereden, meld dit aan de verantwoordelijke voor de signalisatie via 0489 31 88 89.
- voor dringende hulp en bij levensbedreigende situaties, licht de politie in op het nummer 101 of 112.