Werken N285 en afritten E40

Gepubliceerd op maandag 23 september 2019 12.10 u.
Planning en verkeersregeling

Het Agentschap Wegen en Verkeer (fb) startte in het najaar 2019 met de herinrichting Assesteenweg (N285) en op- en afrittencomplex E40. Deze werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

Volg deze werken op de voet via wegenenverkeer.be.

PERSBERICHT 21/11/2019:
Op vrijdag 22 november verschuift Wegen en Verkeer de werfzone op de Assesteenweg (N285) in Ternat. De tijdelijke verkeerslichten tussen speelhal Josan en de Steenvoordestraat worden verwijderd en er zal volledig worden overgeschakeld op een verkeersafwikkeling met één rijstrook in beide rijrichtingen. Tijdens deze fasewissel verplaatst de aannemer op vrijdag 22 november de signalisatie in de werfzone. Voor het verkeer op de Assesteenweg is er die dagen extra hinder. Tot maart 2020 werkt de aannemer tussen de Essenestraat en café/frituur Transport.

Aanleg riolering en bovengrondse infrastructuur
Vanaf maandag 25 november start Wegen en Verkeer met een volgende fase van de werken op de Assesteenweg (fase 1b): de opbouw van de nieuwe riolering en de heraanleg van het nieuwe wegdek tussen de Essenestraat en café/ frituur Transport. Doorgaand verkeer kan langs de werfzone passeren via versmalde rijstroken, één per rijrichting. De Essenestraat zal tijdens de werken maximaal toegankelijk blijven en enkel in uitzonderlijke gevallen sporadisch een dag afgesloten worden voor het verkeer. Volgens de huidige planning duren deze werken tot begin maart 2020.
Ontdek fase 1b.

Voetgangers en fietsers
Voor voetgangers wordt tijdens de werken een afgescheiden zone voorzien. Deze zone situeert zich tussen de werfzone en de rijstroken voor voertuigen. De voetgangerszone is afgebakend met betonnen blokken. Gelet op de beperkte breedte is deze zone niet toegankelijk voor fietsers. Bijgevolg dienen fietsers af te stappen en zich als voetganger te verplaatsen op de locatie van de werken.
Er geldt namelijk een fietsverbod op de plaats van de werken. De locatie van de werken verandert doorheen de tijd. Het fietsverbod schuift dan mee op. Verkeersborden duiden dit fietsverbod aan. Om de hinder voor fietsers te beperken wordt het fietsverbod voor een zo kort mogelijke afstand ingevoerd.

Snelheidsbeperking voor (motor)voertuigen
Het snelheidsbord "C43 - beperking tot 30km/h" is van toepassing aan de werken. De politiezone TARL voert snelheidscontroles uit tijdens de duur van de werken voor de veiligheid van elke weggebruiker en de wegenwerkers.

Afritten van de E40
Aan beide afritten in Ternat geeft een verkeersbord de te volgen route aan voor mensen die richting centrum Ternat en Edingen willen rijden. In deze fase van de werken wordt aan de mensen die deze richting uit willen gevraagd om via het rondpunt Morette/The Leaf te willen keren.
Het verkeersbord "C33" verbiedt bestuurders om linksomkeer of om het voertuig te keren tussen de aangebrachte verkeersborden en palen (veelal voor tijdswinst) en dit over de volledige lengte van de wegwerkzaamheden.

Drie routes voor fietsers op de Assesteenweg van Ternat naar Asse

 • Langeafstandsverkeer: fietsomleiding volgen, d.w.z. fietspad langs de Nattestraat, Donkerstraat en Industrielaan.
 • Fietsers die van Ternat komen en naar de Essenestraat of Steenvoordestraat moeten of fietsers die uit de Essenestraat en Steenvoordestraat komen en naar Asse moeten: 
  • Ofwel fietsen tot aan het fietspad langs de Nattestraat en van daar de fietsomleiding volgen tot aan het rond punt aan The Leaf,
  • Ofwel (voor fietsers uit Ternat richting Steenvoordestraat en Essenestraat) het fietspad langs de Nattestraat volgen, de Assesteenweg oversteken aan het zebrapad en vervolgens te voet, met de fiets aan de hand, naar de bestemmingsstraat wandelen,
  • Ofwel (voor fietsers uit de Steenvoordestraat en Essenestraat naar Asse) met de fiets aan de hand naar het rond punt aan The Leaf en daar opstappen en verder fietsen.
 • Voor geoefende, volwassen fietsers: met het verkeer mee fietsen op de rijweg. Opgelet: zorg dat je als fietser rekening houdt met het verkeer en de werkzaamheden op de werf. Zorg ook dat je zeker goed zichtbaar bent !

Op welke manier zorgen de gemeente, de aannemer, de politie en Agentschap Wegen en Verkeer voor vlot en veilig verkeer?

 • Duidelijke signalisatie,
 • Dagelijkse controle op de signalisatie en regelmatige monitoring van de situatie ter plaatse,
 • Maximumsnelheid terugbrengen naar 30 km/u op het traject van de werken,
 • Handhaving en op piekmomenten begeleiding door politiediensten voor een zo vlot mogelijke doorstroming
 • Communicatie via websites en sociale media over de verschillende trajecten

Hoe kunnen weggebruikers, ouders, (jeugd)verenigingen en scholen helpen?

 • Voorkomen is beter dan genezen: zorg dat kinderen weten wat ze kunnen verwachten en hoe ze moeten rijden:
  • Verken het traject samen en wijs op de gevaren en risico’s,
  • Zorg voor een goede uitrusting:
   • Fietshelmen zijn cool;
   • Fluohesjes zorgen voor een betere zichtbaarheid;
   • Extra accessoires die licht geven of reflecteren kunnen kinderen zelf kiezen: fluo boekentas cover, spaakreflectoren, extra verlichting, …
  • Leg het traject in groep af:
   • een groep is beter zichtbaar dan een individuele fietser
   • begeleiding van een groep kan via een beurtrol voor ouders/grootouders/leden van de vereniging

Heb je opmerkingen?

 • Breng deze over via officiële kanalen, via de meldingsfiche
 • Is er signalisatie omgewaaid/omvergereden, meld dit aan de verantwoordelijke voor de signalisatie via 0489 31 88 89
 • Voor dringende hulp en bij levensbedreigende situaties, licht de politie in op het nummer 101

ROUTES

Je kan via Google Maps de routes hier bekijken