Werken schoolomgeving

Gepubliceerd op vrijdag 12 oktober 2018 10.43 u.
Asfalteringswerken

Van 19/11 tot 22/11: Laatste fase - asfalteringswerken:
Vanaf maandag 19/11 zal er een gewijzigde verkeerssituatie zijn in de Statiestraat.
Volgende (mobiliteits)wijzigingen zijn vanaf 19/11 van toepassing:
- de doorgang in de Statiestraat (gedeelte tussen ’T Serclaesstraat en de Van Cauwelaertstraat) is NIET meer mogelijk gedurende 3 dagen en dit vanaf 19/11 tot 21/11.
- gedurende deze 3 dagen worden de asfalteringswerken zoals weergegeven op foto hiernaast uitgevoerd.
- vanaf donderdag 22/11 zal er terug doorgaand verkeer mogelijk zijn.
- de omleiding voor de Van Cauwelaertstraat blijft zoals het is en deze loopt via de August De Feyterstraat komende van de markt en komende van het station loopt de omleiding via de t' Serclaesstraat.
- de omleiding voor de Statiestraat is via de Borredam komende vanaf de markt/rotonde Brusselstraat en komende van het station is deze via de Van Nuffelstraat en de Dreef.
- wanneer het kleine stuk asfalt in de t' Serclaesstraat zal uitgevoerd worden, dit zal pas op het einde van de asfalteringswerken gebeuren & is normaal voorzien op woensdagnamiddag, moet het verkeer komende van het station omgeleid worden via de Sterrelaan en zo naar de Terlindenstraat om de Van Cauwelaertstraat te bereiken. Dit zal als laatste uitgevoerd worden om de hinder zo minimaal mogelijk te houden

Wij rekenen op uw begrip voor eventuele hinder en ongemakken die deze werken kunnen veroorzaken.