Werkgroep trage wegen

Gepubliceerd op woensdag 4 maart 2020 8.06 u.
Infosessie op do 26 maart

Beste inwoner
Door de impact van de coronacrisis drukken we even op de pauzeknop. Deze infosessie wordt voorlopig uitgesteld, je kandidatuur kan je nog steeds sturen. Draag zorg voor jezelf en elkaar!

Trage wegen is een verzamelnaam voor alle paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden... een netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

Ben je een wandelaar of fietser? Ben je begaan met natuur, erfgoed of veilig verkeer?
Wil je meewerken aan het 'netwerk trage wegen'? 
Kom dan alvast even luisteren op infosessie op do 26 maart om 19u in de refter van het gemeentehuis.
Wil je nadien meedenken of het veld in? Bezorg dan je kandidatuur met motivatie tegen vr 10 april via milieu@ternat.be.

Wat staat er op het programma?
Opmaak van een kaart en plan, inrichten en onderhoud van elk pad, uittekenen van trajecten, melden van knelpunten…