Werkgroep trage wegen

Gepubliceerd op dinsdag 9 juni 2020 8.06 u.
Infosessie op do 9 juli

Trage wegen is een verzamelnaam voor alle paden voor niet-gemotoriseerd verkeer.
Je hebt ze in de voorbije maanden ongetwijfeld zelf ontdekt: verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden... een netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

Ben je een wandelaar of fietser? Ben je begaan met natuur, erfgoed of veilig verkeer?
Dan kan je meewerken aan een netwerk trage wegen. Er is immers veel te doen: opmaak van een kaart en plan, inrichten en onderhoud van elk pad, uittekenen van trajecten en melden van knelpunten…

Kom je alvast luisteren? Wil je mee het veld in? Dan kan je nu meewerken aan het in kaart brengen van elke weg, volgens voorkeur op papieren fiches of digitaal. Breng in dat geval je android-smartphone of tablet mee.

We verwachten jou om 19u in de raadzaal van het gemeentehuis.
Graag een seintje vooraf!