Wielerwedstrijd organiseren

De aanvraag vergunning wielerwedstrijd / veldrit dient drie maanden op voorhand per aangetekend schrijven en in drievoud met plannen van de omloop toegezonden te worden aan het College van burgemeester en schepenen. De adresgegevens vind je op het aanvraagformulier als bijlage.